به گزارش تبریزمن، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران،در جمع مردم تبریز در ورزشگاه باغشمال سخنرانی کرد .


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :