به گزارش تبریزمن، سفیر لهستان در کشورمان در صدر هیئتی متشکل از اقتصاددانان و بازرگانان ظهر امروز پنج شنبه با بازرگانان استان آذربایجان شرقی در محل اتاق بازگانی تبریز دیدار و گفت و گو کردند و بر افزایش مناسبات اقتصادی بین دو طرف تاکید داشتند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :