دکتر نجفی با صدور حکمی، رئیس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان شهرداری تبریز و مدیرکل حراست شهرداری تبریز را منصوب کردند.

به گزارش تبریزمن، با حکم شهردار تبریز، «یوسف سلامی» به عنوان مدیرکل حراست شهرداری تبریز و «محمد حسین زاده » به عنوان رئیس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان شهرداری  تبریز منصوب شدند.

حسین زاده، پیش از این نیز به عنوان رئیس اداره املاک و آزادسازی شهرداری تبریز فعالیت می کرد و سلامی ، پیش از این به عنوان مدیر حراست سازمان قطار شهری فعالیت داشته است.

2878 - Copy


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :