به گزارش تبریزمن، دکتر داود بهرا شهردار منطقۀ یک  تبریز به همراه دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بیمارستان کودکان سرطانی بازدید واز نزدیک شاهد پیشرفت روند اجرائی این طرح قرار گرفتند.

دکتربهرا در این  بازدید گفت:پروژه بیمارستان کودکان سرطانی هدیه ای از طرف شهرداری منطقه یک تبریز در جهت کمک به  درمان کودکان سرطانی عزیز و بیماران خاص بوده وطبق تفاهم نامۀ فی ما بین شهرداری منطقۀ یک ودانشگاه علوم پزشکی به مرحلۀ اجرائی درآمده است.


شهردارمنطقۀ یک تبریز در ادامه گفت:در نظر داشتیم ضمن بازدید از مراحل روند پیشرفت این پروژه عظیم به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی از نزدیک مشکلات این  طرح را بررسی واقدامات لازم را  درجهت تسریع در روند اجرائی وتکمیل پروژه انجام دهیم ومقررگردید بزودی این پروژه به اتمام رسیده وبه مرحلۀ بهره برداری برسد.

دکتر بهرا افزود:به  لحاظ همجواری آذربایجان شرقی با چندین کشور همسایه شمالی وبحث توریسم درمانی و همچنین نیاز  اصلی تبریز به  داشتن یک مرکز تخصصی ویژه بیماران خاص این پروژه می تواند به عنوان هدیه ای ارزشمند از سوی شهرداری تبریز در جهت تسکین آلام کودکان سرطانی ونگاه ویژه به  بخش سلامت تلقی گردد.


شهردار منطقۀ یک  تبریز  در ادامه به  پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه اشاره نموده وگفت :پروژه بیمارستان کودکان سرطانی در حال حاضر با  پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی وارد مراحل فاز نهائی شده وامیداست با نصب تجهیزات واتمام کلیۀ مراحل نصب و تجهیز در آینده ای نزدیک به  بهره برداری برسانیم.

دکتر بهرا در پایان گفت:رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز در جهت تامین واجرای تعهدات خود قول مساعد برای  نصب وتجهیز وآماده سازی این  طرح را داده اند که  بزودی عملیات نصب وتجهیز این پروژه آغاز وبه مرحلۀ بهره برداری برسد.


شایان  ذکر است بیمارستان کودکان سرطانی از سوی شهرداری منطقۀ یک کلانشهر  تبریز در جوار بیمارستان کودکان تبریز  در زمینی به  مساحت ۴۰۰۰ متر با  کلیۀ امکانات لازم و برخورداری از تجهیزات پیشرفته در دو طبقۀ سازه ای بتنی در حال آماده سازی برای  بهره  برداری  ومداوای کودکان سرطانی  می باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :