مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت برگزاری مسابقات هفته ششم تا هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران و زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ ، طبق اعلام رئیس سازمان لیگ، ساعت هفته ششم تا هفدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته ششم
دوشنبه ۲۳ شهریور ۹۴
پرسپولیس – سایپا – ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۸:۴۰
پدیده خراسان – سیاه جامگان – ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۷
استقلال خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۸:۴۵
سه شنبه ۲۴ شهریور ۹۴
فولاد مبارکه سپاهان‌ – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۷:۳۰
گسترش فولاد تبریز – استقلال تهران – ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت ۱۷
فولاد خوزستان – ذوب آهن – ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۸:۴۵
راه‌آهن‌ – ملوان بندر انزلی –ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت ۱۷:۳۰
دوشنبه ۳۰ شهریور ۹۴
نفت تهران – استقلال اهواز- ورزشگاه تختی-ساعت ۱۸:۳۰

هفته هفتم
پنجشنبه ۲ مهر ۹۴
سیاه جامگان – استقلال خوزستان – ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵:۳۰
سایپا – فولاد خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین-ساعت ۱۷:۲۰
استقلال‌ تهران – راه‌آهن – ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۷:۲۰
صبای قم –فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۷:۲۰
جمعه ۳ مهر ۹۴
ذوب آهن‌ – نفت تهران – ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۷:۲۰
تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس – ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۷:۲۵
استقلال اهواز – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه تختی-ساعت ۱۷:۳۰
ملوان بندر انزلی‌ – پدیده خراسان – ورزشگاه تختی-ساعت ۱۶:۳۰

هفته هشتم
پنجشنبه ۲۳ مهر ۹۴
پرسپولیس – صبای قم – ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۸:۵۵
استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی – ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷:۱۰
راه‌آهن – استقلال اهواز-ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت ۱۵:۴۵
جمعه ۲۴ مهر ۹۴
سایپا – ذوب آهن- ورزشگاه پاس قوامین-ساعت ۱۵:۴۵
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷:۱۰
پدیده خراسان – استقلال تهران- ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران- ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت ۱۵:۴۵
فولاد مبارکه سپاهان – سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۵:۴۵

هفته نهم
سه شنبه ۲۸ مهر ۹۴
سیاه جامگان – پرسپولیس- ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵
ملوان بندر انزلی – سپاهان- ورزشگاه تختی-ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازی تبریز – سایپا- ورزشگاه یادگارامام-ساعت ۱۶
چهارشنبه ۲۹ مهر ۹۴
استقلال تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۶:۴۵
صبای قم – فولاد خوزستان- ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۶:۴۵
ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۶:۴۵
استقلال اهواز – پدیده خراسان- ورزشگاه تختی-ساعت ۱۷
نفت تهران –راه‌آهن- ورزشگاه تختی-ساعت ۱۶:۴۵

هفته دهم
دوشنبه ۴ آبان ۹۴
فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران- ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان – استقلال اهواز- ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷
پرسپولیس – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۷:۴۵
سه شنبه ۵ آبان ۹۴
سایپا – صبای قم- ورزشگاه پاس قوامین-ساعت ۱۵:۳۰
پدیده خراسان – نفت تهران- ورزشگاه ثامن-ساعت ۱۵
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام-ساعت ۱۵:۳۰
راه‌آهن – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت ۱۵:۳۰
فولاد خوزستان – سیاه جامگان- ورزشگاه غدیر-ساعت ۱۷

هفته یازدهم
جمعه ۸ آبان ۹۴
استقلال تهران – پرسپولیس- ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۵:۳۰
شنبه ۹ آبان ۹۴
صبای قم – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه یادگارامام-ساعت ۱۵:۳۰
نفت تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی-ساعت ۱۵:۳۰
ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
ذوب آهن –راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۳۰
استقلال اهواز – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۶:۵۰
سیاه جامگان – سایپا- ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۵
گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان- ورزشگاه اختصاصی گسترش- ساعت ۱۵

هفته دوازدهم
پنجشنبه ۲۸ آبان ۹۴
پرسپولیس – استقلال اهواز- ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۶:۲۰
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۶:۴۵
پدیده خراسان –راه‌آهن- ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۴۵
جمعه ۲۹ آبان ۹۴
سایپا – ملوان بندر انزلی پاس- ورزشگاه پاس قوامین- ساعت ۱۵:۱۵
فولاد خوزستان – استقلال تهران- ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۶:۲۰
فولاد مبارکه سپاهان‌ – نفت تهران- ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
صبای قم – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام قم- ساعت ۱۵:۱۵
تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان- ورزشگاه یادگار امام- ساعت ۱۵:۱۵

هفته سیزدهم
یکشنبه ۸ آذر ۹۴
نفت تهران – پرسپولیس- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۶:۲۰
گسترش فولاد تبریز‌ – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت ۱۵
سیاه جامگان – صبای قم- ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۳۰
راه‌آهن – استقلال خوزستان- ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت ۱۵:۱۵

دوشنبه ۹ آذر ۹۴
ملوان بندر انزلی‌ – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی-ساعت ۱۵:۱۵
استقلال اهواز – فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
استقلال تهران – سایپا- ورزشگاه آزادی-ساعت ۱۶:۲۰
ذوب آهن – پدیده خراسان- ورزشگاه فولاد شهر-ساعت ۱۵:۱۵

هفته چهاردهم
یکشنبه ۲۲ آذر ۹۴
تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران – یادگار امام- ساعت ۱۶:۲۰
سایپا‌ – استقلال اهواز- ورزشگاه پاس قوامین- ساعت ۱۵:۱۵
فولاد مبارکه سپاهان – راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
صبای قم – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه یادگارامام قم- ساعت ۱۵:۱۵
فولاد خوزستان – نفت تهران- ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
دوشنبه ۲۳ آذر ۹۴
استقلال خوزستان – پدیده خراسان- ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
سیاه جامگان – ذوب آهن – ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۳۰
پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه آزادی- ساعت ۱۶:۲۰

هفته پانزدهم
پنج شنبه ۲۶ آذر ۹۴
استقلال تهران – صبای قم- ورزشگاه آزادی- ساعت ۱۶:۲۰
استقلال اهواز – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
نفت تهران – سایپا – ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۱۵
جمعه ۲۷ آذر ۹۴
گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان- ورزشگاه اختصاصی- ساعت ۱۵
ذوب آهن – استقلال خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
پدیده خراسان – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه ثامن– ساعت ۱۴:۴۵
راه‌آهن – پرسپولیس- ورزشگاه تختی تهران– ساعت ۱۵:۱۵
ملوان بندر انزلی – سیاه جامگان- ورزشگاه تختی انزلی– ساعت ۱۵:۱۵

هفته شانزدهم
یکشنبه ۶ دی ۹۴
استقلال تهران- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه آزادی– ساعت ۱۶:۲۵
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
راه آهن-فولاد خوزستان- ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت ۱۵:۱۵
گسترش فولاد تبریز- سایپا- ورزشگاه اختصاصی گسترش- ساعت ۱۵
ذوب آهن – ملوان بندر انزلی- ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۱۵
دوشنبه ۷ دی ۹۴
نفت تهران- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۱۵
استقلال اهواز-صبای قم- ورزشگاه تختی- ساعت ۱۵:۳۰
پدیده خراسان –پرسپولیس- ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۴۵

هفته هفدهم
پنجشنبه ۱۰ دی ۹۴
ملوان بندر انزلی -استقلال تهران – ورزشگاه تختی– ساعت ۱۵
سایپا- راه آهن-ورزشگاه پاس قوامین- ساعت ۱۵:۳۰
جمعه ۱۱ دی ۹۴
صبای قم- نفت تهران- ورزشگاه یادگار امام- ساعت ۱۵:۳۰
سیاه جامگان مشهد–استقلال اهواز- ورزشگاه ثامن- ساعت ۱۴:۴۵
فولاد خوزستان- پدیده خراسان – ورزشگاه غدیر- ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازی گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه یادگار امام- ساعت ۱۵:۳۰
فولاد مبارکه سپاهان- ذوب آهن- ورزشگاه فولاد شهر- ساعت ۱۵:۳۰
پرسپولیس- استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادی- ساعت ۱۶:۳۰

.

تاج همچنین اعلام کرد : زمان نقل و انتقالات نیم فصل از روز چهارشنبه دوم دی ماه الی سه شنبه ۲۹ دی ماه ۹۴ است و ادامه مسابقات لیگ برتر از روز هشتم بهمن ماه  ۹۴ آغاز خواهد شد، لذا در صورت صعود تیم ملی المپیک به مرحله پایانی مسابقات انتخالی المپیک ، دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در عضویت تیم ملی امید هستند در روزهای یازدهم و دوازدهم  بهمن برگزار می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :