کاروان رالی مغولستان از مرز نوردوز وارد منطقه آزاد ارس شد.به گزارش تبریزمن، این کاروان شامل ۳۲ دستگاه ماشین سواری و ۷۵ نفر شرکت کننده از کشورهای انگلستان، آمریکا، نروژ، استرالیا ، فرانسه ، اتریش ، ایرلند و نیوزلند از طریف مرز نوردوز وارد مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس شدند.

این کاروان طی ۵ روز و با عبور از شهرهای تبریز ، تهران ، علی آباد کتول و شیروان از طریق مرز باج گیران از کشور خارج خواهند شد .

گفتنی است رالی مغولستان با شعار حمایت از بیماران سرطانی و کودکان بی سرپرست از انگلستان آغاز و مقصد نهایی کشور مغولستان است .


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :