به گزارش تبریزمن،راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با شهرهای کشور و تعدادی از نقاط جهان در تبریز برگزار شد.

عکاس : بهزاد عزیزپور


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :