وزیر بهداشت، از راه اندازی صندوق توسعه سلامت با مشارکت بانک های دولتی و خصوصی با سرمایه اولیه ۶ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش تبریزمن، دکتر سید حسن هاشمی پس از صبحانه کاری با مدیران عامل بانک های خصوصی در مصاحبه با خبرنگاران، گفت: قرار است با همکاری بانک های داخلی صندوق توسعه سلامت تشکیل شود و با حمایت دولت ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌های بخش سلامت اضافه شود.

وی ادامه داد: فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت از جمله حوزه بهداشت، دارو، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی وجود دارد.

هاشمی جهت گیری کلی دولت را به سمت حمایت از بخش خصوصی و خرید خدمت دولت از بخش خصوصی از طریق نظام بیمه ای اعلام کرد و افزود: برای این که بخش خصوصی در حوزه سلامت بیشتر سرمایه گذاری کند، این بخش باید سودآور باشد، بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه تعرفه های خدمات سلامت اصلاح شود و خدمات سلامت نیز مانند حوزه های دیگر از قبیل آب، برق، پتروشیمی و صنایع توجیه اقتصادی داشته باشد.

وزیر بهداشت گفت: برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت راه های مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاری بانک ها از آن جمله است، هر جا که بانک ها سرمایه گذاری کنند آن بخش رونق پیدا می کند.

هاشمی افزود: یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای افزایش سرمایه در این بخش ایجاد صندوق توسعه سلامت است که با همکاری دولت و بانک ها می تواند ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه را به این بخش وارد کند.

وی گفت: علاوه بر بانک های داخلی، بانک های خارجی نیز برای سرمایه گذاری در بخش سلامت ایران اعلام آمادگی کرده اند و امیدواریم بتوانیم با تصمیم های درستی که در دولت و مجلس برای اقتصادی ترشدن بخش سلامت می گیریم، شاهد افزایش حضور بانک ها در این بخش باشیم که البته باید مدل اقتصادی این کار را طراحی کنیم.

هاشمی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره علت همکاری نکردن بانک ها با طرح تحول سلامت افزود: اجرای طرح تحول سلامت بر عهده دولت است و دولت وظیفه دارد کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را ارتقا دهد و رضایت مردم را از این بخش بالا ببرد؛ اما بانک یک بنگاه اقتصادی است و حتما به سود و حاشیه سود سرمایه گذاری خود فکر می کند، بنابراین انتظار سرمایه گذاری در جایی که سودآوری ندارد، از بانک ها انتظار درست و منطقی نیست.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره زمان تشکیل صندوق توسعه سلامت و وظایف آن گفت: زمان تشکیل این صندوق به نظر نهایی بانک ها و امکانات وزارت بهداشت بستگی دارد، هر چقدر که بانک ها آورده داشته باشند و دولت نیز توان مالی داشته باشد در این صندوق تجمیع می شود و برای بازسازی، نوسازی و توسعه خدمات سلامت هزینه خواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به نقش شهرداری ها در تسهیل سرمایه گذاری در بخش سلامت گفت: از شهرداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها و شوراهای شهر و روستا نیز انتظار داریم برای گسترش سرمایه گذاری در بخش سلامت در صدور مجوزها و تامین زمین همکاری کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :