به گزارش تبریزمن، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از راه اندازی ۳۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده بخش خصوصی همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها خبر داد.

شمس اله فیروزیان مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در جلسه ستاد مهر شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با حضور مدیر عامل،معاونین و مدیران اتوبوسرانی با اشاره به اینکه سازماندهی اصلی ترین موضوع در حوزه مدیریتمی باشد افزود: توزیع متوازن  و ساماندهی منابع انسانی، کاهش خطا و افزایش مسئولیت مدنی کارکنان در سازمان و  استفاده از بهره وری  به عنوان ارکان مهم مدیریتی در بهبود روشها و مدیریت هر سیستم بشمار می رود.

وی در ادامه افزود: خصوصی سازی باید در تمامی حوزه های شرکت واحد مورد توجه جدی قرار بگیرد به طوری که این مهم می تواند در حوزه های اداری –  مالی و  فنی نیز با دقت پیگیری شود تا در رسیدگی به اهداف شرکت در این حوزه ها نیز پیشرفت چشمگیری حاصل گردد.

http://media.mehrnews.com/d/2015/02/07/3/783726.jpg?ts=1439726424725

مدیر عامل اتوبوسرانی شهر مقوله نظارت و بازرسی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: تغییر رویکرد در این حوزه در حال حاضر بیش از پیش ضروری است و حوزه معاونت خصوصی سازی نیز باید دراین موضوع مهم وارد شود و همراه با گشتهای نظارت و بازرسی در مدیریت و نظم دهی ناوگان اتوبوسرانی تلاش بیشتری نماید.

فیروزیان در خصوص استقبال از مهر نیز افزود : معاونت های  فنی، اجرایی و خصوصی سازی اتوبوسرانی بطور مستمر با تشکیل جلسات تخصصی نسبت به برنامه ریزی جهت استقبال از مهر کار خود را آغاز نموده اند و کا ر رسیدگی به نظافت اتوبوسها، سایه بانها و رفع نواقص فنی و سایر اقدامات لازم نیز در جهت آمادگی کامل برای استقبال از مهر آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در پایان به مهمترین اقدام اتوبوسرانی در آستانه بازگشایی مدارس اشاره و تصریح نمود: همزمان با بازگشایی مدارس ۳۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده بخش خصوصی وارد چرخه ناوگان اتوبوسرانی خواهند شد و با  افزایش تعداد اتوبوس و کاهش زمان انتظار، شاهد پویایی و ارتقاء خدمات در ناوگان اتوبوسرانی خواهیم بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :