مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذریابجان شرقی تبعیت از قانون را کلید حل مشکلات و طریق منطقی رفع اختلافات دانست و گفت: خلع ید از عرصه نمایشگاه بین المللی تبریز رای قطعی دادگاه است.

به گزارش تبریزمن به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذریابجان شرقی، داور نامدار چهارشنبه با بیان این مطلب افزود: براساس رای قطعی دادگاه مکلف به اجرای حکم خلع ید از عرصه نمایشگاه بین المللی تبریز بودیم که با هماهنگی مقامات قضایی رای دادگاه اجرا شد.

وی گفت: موضوع  قلع و قمع اعیانی های نمایشگاه بین المللی تبریز شایعه و رای دادگاه ناظر به عرصه نمایشگاه است.

نامدار با بیان اینکه موضوع اختلاف بر سر مالکیت اراضی نمایشگاه بین المللی تبریز به ساله ای گذشته برمی گردد؛ افزود: پس از طی مراحل رسیدگی و صدور حکم قطعی در مراجع قضایی، عرصه نمایشگاه جزء اراضی ملی و متعلق به دولت شناخته شده ولی اعیانی های احداثی متعلق به نمایشگاه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذریابجان شرقی با اشاره به عزم مدیریت عالی استان، دستگاه قضایی و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل پیش آمده گفت: سعی بر این است که مطابق قانون و مقررات حاکم با اخذ حقوق دولتی مشکل نمایشگاه را حل و شاهد از سرگیری فعالیتهای حرفه ای نمایشگاه برای توسعه صنعت و بازرگانی استان باشیم به ویژه اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و تجارت داخلی در دستور کار کلیه ارکان نظام قرار دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :