به گزارش تبریزمن، ۸۰ گردان در رزمایش واکنش سریع گردان های بیت المقدس و کوثر این سپاه در شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی شرکت کردند.

در اجرای این رزمایش تمامی ۲۳ ناحیه مقاومت بسیج در ۲۰ شهرستان و سه ناحیه تبریز طی دو مرحله و روزهای ۱۹ و ۲۰ حضور داشتند.

این رزمایش در پادگان  آموزشی شهید قاضی سپاه پاسداران با حضور دو گردان برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :