مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی گفت: به وضعیت زیست محیطی شهرک های صنعتی تبریز۴، بعثت و آذربایجان خاوری در جلسه ماده ۲ کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست رسیدگی شد.

به گزارش تبریزمن، سیدمرتضی نیرومند اسکویی روز جمعه در پایان این جلسه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این جلسه مقرر شد تا وضعیت مغایرت های موجود در شهرک صنعتی تبریز۴ با استعلام از ارگان های ذیربط رفع و توسط کمیته مربوطه در سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آن تصمیم گیری شود.

وی یادآوری کرد: موضوع مجوز زیست محیطی شهرک صنعتی بعثت و آذربایجان خاوری نیز در این جلسه طرح و مقرر شد در اولین جلسه کمیته ماده ۲ کشوری مورد تصویب قرار گیرد.

نیرومند اسکوئی، با بیان اینکه برای نخستین بار جلسه کمیته ماده ۲ خارج از پایتخت و در تبریز برگزار شد، اظهار داشت: نتایج مثبت این جلسه اقدام مهمی برای توسعه شهرک های صنعتی استان به شمار می رود.

جلسه ماده ۲ کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و متصدی، معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست در آذربایجان شرقی برگزار شد.

پیش از برگزاری این جلسه اعضای کمیته از شهرک صنعتی آذربایجان خاوری و تبریز۴ دیدن کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :