به گزارش تبریزمن، بازیکنان خارجی تراکتورسازی به خصوص دو برزیلی این تیم یعنی آگوستو و کاردوسو ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار کرده و اکثر اوقات تمرین را در کنار یکدیگر سپری می کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :