به گزارش تبریزمن، رقابتهای شنای مسافت کوتاه مردان قهرمانی بزرگسالان کشور جام سرداران شهید آذربایجان در تبریز با حضور ۴۰ شناگر آغاز شد و در روز نخست رقابتها در رده های سنی مختلف آقایان صدری سهیلی شادروان توفیق ویوسف زاده از آذربایجانشرقی آراسته صادقی از نوفلاح تهران/ ملک خیابانی رحمانی راد معصوم پرست کمال الدین و فروغی از دلفین آبی کاسپین تهران مقامهای نخست رااز آن خودکردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :