معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: رمز موفقیت طرح های شهری این است که شهر را به عنوان یک موجود زنده دید و رویکردی ارگانیک به آن داشت.

به گزارش تبریزمن، صادق پورمهدی اظهار داشت:باید به این موجود زنده، نگرشی جامع داشته باشیم و ارزیابی دقیقی از نیازهای مادی و معنوی آن به عمل بیاوریم، امراض آن را تشخیص دهیم و در پی مداوای آن باشیم.

وی افزود:ضروری است که  تمامی مدیران مرتبط با موضوع مدیریت شهری، همچنین کلیه تصمیم گیران و تصمیم سازان چنین رویکردی را در قبال شهر و مسائل آن داشته باشند

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی رویکرد ارگانیک به موضوعات و مسائل شهری را دلیل اصلی توسعه و رشد شهر به صورت متوازن دانست.

وی ادامه داد: دیدن شهر به مثابه یک موجود زنده باعث می شود همه اجزای شهر اعم از ساکنین، خیابان ها، خانه ها، فضاهای آموزشی فضاهای سبز بصورت متوازن مورد توجه قرار گیرند و رشد کنند.

پورمهدی با اشاره به لزوم یکپارچگی مدیریت شهری تصریح کرد: زمانی که مدیریت شهری چندپارچه شود، مشکلات عدیده ای ایجاد می شود و این عدم یکپارچگی در کشور ما نیز وجود دارد.

وی افزود: در چنین شرایطی نقش ارگان های وابسته به حکومت مرکزی همانند استانداری با اهمیت تر می شود، معاون عمرانی استاندار وجود افراد غیر متخصص که علم چندانی ندارند را باعث نقص جدی در سیستم تصمیم گیری و تصمصم سازی در زمینه امور شهری دانست.

پورمهدی اضافه کرد: در این میان لزوم وجود افراد توانمند برای اجرای صحیح طرح هایی همچون طرح های هوشمند ضروری است.

وی با اشاره به وظایف استانداری در قالب نظارت بر عملکرد دستگاه ها گفت: در میان تمامی ارگان ها ارتباط با مسائل شهر و شوراهای شهری کنترل مصوبات آنها و استحصال مغایرت های قانونی است.

پور مهدی با اشاره به هماهنگی شهرداری و استانداری طی دوسال گذشته ادامه داد: هماهنگی هایی که در طی دو سال گذشته توانستیم در سطح استان انجام بدهیم در دوره های گذشته اصلا وجود نداشت و این هماهنگی باعث شده تا پروژه ها در کوتاه زمان ممکن به بهره برداری برسند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :