یک موسسه پژوهشی آمریکایی با اشاره به شتاب روز افزون استفاده از دستگاه های خودکار برای ارائه خدمات پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۵ میلادی استفاده از دستگاه های خودکار و روبات ها موجب بیکاری دست کم ۱۶ درصد از نیروی کار جهان خواهد شد.

به گزارش تبریزمن، موسسه پژوهشی فورستر درگزارش اخیر خود با عنوان ‘آینده کار در سال ۲۰۲۵’ پیش بینی کرده است با توجه به شتاب روز افزون استفاده از دستگاه های خودکار و روبات ها در بازارهای خدماتی و تولیدی،دستکم ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کار خدماتی و تولیدی جهان تا سال ۲۰۲۵ به روبات ها واگذار خواهد شد.

این موسسه پژوهشی ازجمله حوزه هایی که استفاده از ماشین های خودکار و روبات ها درآن ها جای نیروی کار انسانی را خواهد گرفت به کار های دفتری ، خدمات ساختمانی ، فروشندگی ، خرده فروشی ها و دلالان خرید و فروش مسکن اشاره کره است.

درگزارش این موسسه با این استدلال که روبات ها و دستگاه های خودکار نیز به تعمیر و بازسازی نیاز خواهندداشت اظهار امیدواری شده است جایگزینی این روبات ها موجب بیکار شدن شمار زیادی از کارگران جهان نشود.

‘جی پی گاوندر’تنظیم کننده اصلی این گزارش نوشته است از آن جا که روبات ها به تعمیر و نگهداری نیاز دارند نیروهای خودکار خدماتی وتولیدی موجب رشد وپیشرفتی بیشتری در حوزه دانش و فن آوری های لازم برای این تعمیرات خواهد شد و به تولید کار های تازه ای خواهد انجامید.

این در حالی است که بر اساس محاسبات همین موسسه پژوهشی در ازا از دست رفتن هرده شغل و بیکاری ده نفر نیروی انسانی به یک نفر برای تعمیر ونگهداری این روبات ها نیاز خواهد بود.

این پیش بینی با نتیجه تحقیقات دانشمندان انگلیسی که در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان ‘ آینده کاریابی واستخدام’ منتشر شد تفاوت اشکاری دارد.

در گزارش یاد شده که از سوی دانشگاه آکسفورد انگلیس منتشر شده بود کارل فری و مایکل آزبورن دانشمندان انگلیسی با ابراز نگرانی درمورد جایگزینی روز افزون ماشین ها بجای نیروی کار انسانی هشدار داده بودند که این جایگزینی ها درآینده نزدیک دست کم ۴۷ درصداز نیروی کار آمریکا را با خطر از دست دادن کار خود روبروخواهد کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :