شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز با مراجعه روزانه ۳۵ هزار نفر از شهروندان به سازمان‌ها و مناطق مختلف سازمان مدیریت شهری، بیشترین تعداد مراجعه‌کننده را دارد.

به گزارش تبریزمن، صادق نجفی با تاکید بر ضرورت وجود غیرت و تعصب سازمانی در بدنه کارکنان و مدیران شهرداری تبریز اظهار داشت: با توجه به وظایف گسترده و ماموریت‌های متنوع شهرداری، حجم تکاپو و فعالیت‌هایی که در شهرداری تبریز وجود دارد، قابل قیاس با سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی نیست.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تبریز با مراجعه روزانه ۳۵ هزار نفر از شهروندان به سازمان‌ها و مناطق مختلف این سازمان مدیریت شهری، بیشترین تعداد مراجعه کننده را دارد، گفت: اکثریت قریب به اتفاق مجموعه شهرداری تبریز انسان‌های پاک صدیق و تلاشگر هستند اما این حجم تکاپو و فعالیت ایجاب می‌کند که مدیران با دقت بیشتری در انجام امورات شهروندان فعالیت داشته باشند.

شهردار تبریز با بیان این‌که تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرداری باید در خدمت تکریم ارباب رجوع باشد؛ اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع، در ابعاد مختلف رفتار، گفتار و رسیدگی به امورات و پرونده‌های جاری، باید نمود داشته باشد.

نجفی با تاکید بر شفاف‌سازی ساز و کار مالی، گفت: مدیران سازمان‌ها و مناطق مختلف شهرداری تبریز موظف هستند مطابق بخش‌نامه‌ها و قوانین فعالیت کنند تا بهترین و بیشترین خدمات به شهروندان تبریزی صورت گیرد؛ در این زمینه استفاده بهینه از منابع، شفاف‌سازی ساز و کار مالی، نظارت‌های مستمر و رسیدگی دقیق به گزارش‌های شهروندی و ضرورت حذف ترک تشریفات مزایده‌‌ها گره‌گشا خواهد بود.

شهردار تبریز گفت: ابعاد اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی فعالیت‌های شهرداری تبریز فرصتی برای اشتباه، سهل‌انگاری و کم‌کاری مدیران باقی نمی‌گذارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :