شماره ۳۶ روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: سی و چهارمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم تبریز و آذربایجان منتشر شد.

rozname95 3 (2)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :