شماره ۵۲ روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

 تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: شماره ۵۲ روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم انتخاباتی تبریز و آذربایجان منتشر شد.

 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :