تیترهای اصلی شماره ۷۵ روزنامه مجازی تبریزمن که امروز منتشر شد به زلزله تبریز، اخبار ورزشی جدید تراکتورسازی و همچنین برجام اختصاص داشت.

 تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: شماره ۷۵ روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم تبریز و آذربایجان منتشر شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :