تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1-okKKKK 271Untitled 2611 Sorkhab_2404-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :