خبرخوان
پنج شنبه - 29 مهرماه

روزنامه های ورزشی امروز کشور

تیتر اصلی بیشتر روزنامه های ورزشی امروز کشور به تغییر وزیر ورزش، نتایج رقابت های لیگ برتر و حواشی بازیکنان لیگ برتری در روزهای اخیر اختصاص داشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :