خبرخوان
چهارشنبه - 28 مهرماه

روزنامه های ورزشی امروز

تیتر اصلی بیشتر روزنامه های ورزشی امروز کشور به تغییر وزیر ورزش، نتایج رقابت های لیگ برتر و حواشی بازیکنان لیگ برتری در روزهای اخیر اختصاص داشت.

photo_2016-10-19_08-49-05 photo_2016-10-19_08-49-10 photo_2016-10-19_08-49-16 photo_2016-10-19_08-49-20


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :