به گزارش تبریزمن،با برگزاری برنامه‌های فرهنگی شهر طرابوزان در ۲۰ و ۲۱ خرداد  در تبریز، قابلیت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهر در تبریز، معرفی می شود. 

ارتباطات فرهنگی، دیپلماسی شهری، استفاده از تجربیات مدیریتی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی از اهداف مهم برگزاری هفته فرهنگی طرابوزان در تبریز عنوان شده است.
تبریز گردی ،دیدار با مسئولان و مدیران شهری و نیز آیین افتتاح روزهای فرهنگی طرابوزان در تبریز از اهم برنامه های امروز هیئت فرهنگی شهر طرابوزان کشور ترکیه به شمار می رود. گفتنی است هفته فرهنگی طرابوزان در تبریز با حضور مسئولان شهری طرابوزان شامل شهردار، مدیران شهری، اعضای شورای شهر، روسای دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و علمی برگزار خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :