به گزارش تبریزمن، با برگزاری برنامه‌های فرهنگی شهر ترابوزان در ۲۰ و ۲۱ خرداد  در تبریز، قابلیت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهر در تبریز، معرفی خواهد شد.

ارتباطات فرهنگی، دیپلماسی شهری، استفاده از تجربیات مدیریتی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی از اهداف مهم برگزاری هفته فرهنگی ترابوزان در تبریز عنوان شده است.

گفتنی است هفته فرهنگی طرابوزاندر تبریز با حضور مسئولان شهری ترابوزان شامل شهردار، مدیران شهری، اعضای شورای شهر، روسای دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و علمی برگزار خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :