مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت : روز خبرنگار فرصت مغتنم برای بیان و رفع مشکلات خبرنگاران است .

به گزارش تبریزمن، محمد محمدپوربه مناسبت روز خبرنگار، اظهار کرد: تاکید بر اهمیت کار خبری و تبیین آن در افکار عمومی و مدیران دستگاه ها و اینکه نقش خبرنگاران در توسعه بی بدیل است، از آثار روز خبرنگار است .

وی افزود : ضرورت های کار خبری باید به شکل حرفه ای پیش رود تا خبرنگاران بتوانند رسالت عظیم خود را عملی کنند.
محمدپور همچنین با اشاره به جایگاه ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه در آگاهی بخشی به جامعه به عنوان بزرگترین رسالت بشر، گفت: خبرنگاران مهمترین مولفه ی بشری یعنی آگاهی بخشی را بر عهده دارند و این امر اهمیت این حرفه را مضاعف می کند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاری کاری دقیق، ظریف، سنگین و پرمشقت است، گفت: به میزانی که خبرنگاران به رسالت اصلی خود یعنی آگاهی بخشی و بصیرت دهی نزدیک می شوند، کارهایشان سنگین تر و سخت تر می شود.

وی تاکید کرد: اگر کار خبری و رسانه ای اتفاق نیفتد، به معنی واقعی کلمه ما در موضوع توسعه دچار آسیب خواهیم شد و اهداف توسعه بدون یک جریان رسانه ای موثر نمی تواند تحقق یابد و بدون ایجاد فضای نقد و تحمل نقد، امکان اینکه راه های رشد و تعالی را سیر کنیم وجود نخواهد داشت.

محمدپور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه بیش از پیش نمود یافته و برنامه های متعددی تمهید شده و در سطوح مختلف در حال اجراست، گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید گسترش گفتمان فرهنگی و گسترش فضای نقد سازنده است که در واقع پایه و اساس رشد و توسعه محسوب می شود.

وی افزود: دولت یازدهم در سطوح مختلف ثابت کرده که اهل نقد و نقدپذیری است و در برابر نقدهای تند و تیز، تحمل عالمانه و سازنده دارد و از غوغاسالاری به شدت پرهیز می کند و این رفتار به طور قطع متضمن رشد و توسعه فرهنگی و سیاسی و توسعه در بخش های دیگر است.

محمدپور اظهار کرد: رویکرد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد فضای باز رسانه ای و فراهم کردن امکان ورود تمامی علاقمندان به کار رسانه ای است .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای ساماندهی رسانه های کشور تمهیدات متعددی تدارک دیده شده است، گفت : این طرح در حال حاضر در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان است که بر اساس آن ۱۳ شاخص اصلی برای ارایه مجوزهای لازم برای خبرنگاران تعیین شده است و از تمامی خبرنگاران استان درخواست داریم در این سامانه ثبت نام و وضعیت شغلی خود را مشخص کنند تا از امکاناتی همچون بیمه های تامین اجتماعی و تکمیلی، ارایه خدمات آموزشی و رفاهی بهره مند شوند .

وی تاکید کرد: ساماندهی کار خبری و جریان رسانه ای در استان و کیفی سازی در کنار افزایش کمی تعداد رسانه ها جزو رویکردهای اساسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی است و برای تحقق آن برنامه های متعددی در وزارت و استان در حال انجام است.

محمدپور، توجه به کیفی سازی رسانه ها، سامان دهی رسانه ها، آموزش های تخصصی و انجام پژوهش های عمقی را از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این حوزه برشمرد.

۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در افغانستان، در تقویم ملی کشورمان، روز خبرنگار نامگذاری شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :