هفته بزرگداشت منصور قندریز همراه با نمایشگاه گروهی نقاشی در تبریز شروع به کار کرد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: این برنامه به همت ماهنامه هویت و همکاری شهرداری تبریز با موضوع بزرگداشت منصور قندریز یکی از نقاشان صاحب سبک تبریز و نمایشگاه گروهی با موضوع برخورد آزاد با پرتره قندریز از ۵تا ۱۲ خرداد برگزار می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :