روسیه اعلام کرد الیاف ویژه ای ساخته است که با استفاده از آن تمامی جنگ افزارهای سبک و سنگین دارای سامانه های الکترونیکی را از دایره شناسایی رادارها و انواع سیستم های تجسسی دشمن خارج می کند.

به گزارش تبریزمن، کارشناسان شرکت «روس الکترونیکا» توانسته اند نوعی از الیاف فریتی را تولید کنند که می توان به عنوان پوشش فرکانسی سامانه های الکترونیکی در جنگ افزارهای زرهی، سامانه های موشکی پدافندی و هواپیماها استفاده کرد.

ایگور کوزلوف مدیر اجرایی شرکت روسی در این باره به روزنامه ایزوستیا گفت: این فناوری انحصاری با از بین بردن تاثیر ضربه های امواج تولید شده از تجهیزات رادیویی و الکترونیکی جنگ افزارها، تسلیحات را در برابر ردیابی های راداری، رهگیری ها و جاسوسی الکترونیک پنهان می کند.

اسپوتنیک نیز در این باره گزارش داده است که الیاف فریتی با استفاده از فناوری خاص محرمانه نظامی عملا پوشش نامرئی کننده ای برای تمامی تسلیحات و تجهیزات نظامی در رسته های مختلف زمینی، دریایی و هوایی است که می تواند حتی برای تانک ها استفاده شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :