به گزارش تبریزمن، آئین رونمایی از کتاب ” تاریخ فوتبال تبریز- از مموریال تا تراکتور” امروز با حضور پیشکسوتان فوتبال و نمایندگان فوتبالی شورای شهر تبریز برگزار و در آن تبریز به عنوان زادگاه فوتبال کشور معرفی شد.

nejati (26) (2) nejati (29) nejati (25) (2) nejati (24) (2) nejati (27) (2) nejati (28) (2) nejati (16) (2) nejati (15) (2) nejati (11) (2) nejati (12) (2) nejati (13) (2) nejati (14) (2) IMG_4381 nejati (21) (2) nejati (10) (2) nejati (17) (2) IMG_4157 nejati (9) (2) nejati (5) (2) nejati (33) nejati (34)


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :