به گزارش تبریزمن، علی رغم اینکه دربی حساس آذربایجان در روز تعطیل برگزار می شود، استادیوم یادگار امام همچون هفته اول بدون شور و هیجان منتظر آغاز دیدار دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد می باشد. به نظر می رسد تاثیرات بازی هفته آخر تراکتور و نفت همچنان در ذهن هواداران تراکتورسازی باقی مانده و آنان چندان رغبتی به حضور در استادیوم ندارند.

در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ نفر از هواداران تراکتورسازی در استادیوم حاضر بوده و هیچ هواداری از گسترش فولاد دیده نمی شود. با این حال تعدادی نیز با خودرو و یا پیاده در حال نزدیک شدن به استادیوم می باشند. به نظر می رسد در این دیدار نیز همچون بازی اول در حدود ۱۵ یا ۲۰ هزار هواداران بازی را از نزدیک نظاره کنند.

photo_2015-08-07_05-04-46

photo_2015-08-07_05-04-43

photo_2015-08-07_05-04-49


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :