شهردار تبریز، با صدور حکمی، رییس دبیرخانه تبریز ۲۰۱۸ را منصوب کرد.

به گزارش تبریزمن، با حکم شهردار تبریز، جواد شریف نژاد  به عنوان رییس دبیرخانه تبریز ۲۰۱۸ منصوب شد.

 شهردار تبریز در این حکم، علاوه بر تهیه و تدوین برنامه جامع دبیرخانه مذکور، بر سیاست گذاری های صحیح در راستای معرفی قابلیت ها و پتانسیل های عظیم گردشگری فرهنگی، هنری و اجتماعی تبریز، تاکید کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :