به گزارش تبریزمن، تمرین تیم تراکتورسازی که بعد از یک روز استراحت از دیروز آغاز شده بود، امروز نیز ادامه خواهد داشت.

سرپرست تراکتورسازی در گفتگو با تبریزمن، در خصوص زمان و مکان تمرین امروز سرخ پوشان گفت: برای آمادگی و هماهنگی هرچه بیشتر تمرینات خود را در تعطیلات لیگ پیگیری می کنیم. امروز نیز از ساعت ۱۵:۳۰ بازیکنان زیر نظر کادر فنی به کارهای تاکتیکی خواهند پرداخت.

وی در خصوص تغییر زمین برگزاری تمرین تراکتورسازان به دلیل بارش باران ادامه داد: اگر مشکلی در زمین چمن کمپ باشگاه بود، تمرین به زمین شماره دو کمپ که مصنوعی می باشد منتقل می شود. ولی فکر کنم مشکلی برای تمرین در کمپ نخواهیم داشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :