با شروع نام نویسی داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ رقابت برای تصاحب ۱۹ کرسی آذربایجان شرقی در قوه مقننه نواخته شد.

به گزارش تبریزمن، آذربایجان شرقی با جمعیت سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دارای ۱۳ حوزه انتخابیه است که به لحاظ داشتن تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی پس از تهران همراه با استان اصفهان دارای بیشترین کرسی در مجلس قانونگذاری کشور است و همین امر موضوع انتخابات و رقابت میان افراد، احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی در این استان را بیش از پیش مهییج تر و مهم تر می کند.

مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی که از ماه ها قبل در پی ایجاد امکانات و تمهیدات لازم برای برپائی انتخاباتی پرشور و باشکوه هستند، بر لزوم حضور و مشارکت همه احزاب و گروه های سیاسی در این عرصه مهم تاکید دارند و فضای عمومی استان را به دور از تنش های خاص انتخاباتی و حاشیه ای آماده حماسه هفتم اسفند می کنند.

آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت و جایگاه خاص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی در کشور و نیز برخورداری از مزیت های مناسب اقتصادی و تجاری، با داشتن ۱۹ نماینده در مجلس شورای اسلامی همواره یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین استان های کشور در ساختار قانونگذاری ایران زمین بوده است که در طراحی و تدوین طرح های مختلف برای بهبود وضعیت عمومی کشور در عرصه های گوناگون می تواند نقش محوری بازی کند.

از میان ۳۱ استان کشور، آذربایجان شرقی به لحاظ نسبت تراکم جمعیتی به تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی نیز در جایگاه هفتم پس از استان های خراسان جنوبی، سمنان، ایلام، لرستان، همدان و اردبیل قرار دارد و بر اساس آمارهای موجود برای هر ۱۹۶ هزار نفر از جمعیت آذربایجان شرقی یک نماینده در مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.

این در حالی است که برای بعضی از استان ها این رقم تا بیش از ۸۰۰ هزار نفر به ثبت رسیده است.

حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بزرگترین و مهمترین حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی به شمار می رود که دارای شش کرسی در مجلس می باشد و در طول برگزاری انتخابات های مختلف به لحاظ سیاسی و اجتماعی تاثیرگذارتر از سایر حوزه های انتخابیه استان بوده است.

در رتبه دوم حوزه های انتخابیه آذربایجان شرقی به لحاظ اهمیت سیاسی و جمعیت، حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر با جمعیت ۳۲۰ هزار نفری قرار دارد که تنها یک کرسی در مجلس دارد.

حوزه انتخابیه میانه با جمعیت ۱۹۰ هزار نفر به دلیل داشتن چهار بخش، پنج شهر، هفت دهستان و ۳۳۱ پارچه روستا دارای دو کرسی در قوه مقننه است.

حوزه های انتخابیه مرند و جلفا با جمعیت ۲۹۵ هزار نفر، اهر و هریس با ۱۹۶ هزار نفر، سراب با ۱۳۱ هزار نفر، بناب با ۱۳۰ هزار نفر، شبستر با ۱۲۵ هزار نفر، ملکان با ۱۰۵ هزار نفر، کلیبر و خداآفرین با بیش از ۱۰۴ هزار نفر، بستان آباد با ۹۵ هزار نفر، هشترود و چارایماق ۹۳ هزار و ورزقان با ۴۵ هزار نفر نیز هر کدام دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی هستند.

انتظار می رود با توجه به فعال تر شدن احزاب، گروه ها و تشکل های مختلف سیاسی در قالب طیف ها و سلیقه های گوناگون در آذربایجان شرقی، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از رقابتی ترین و مهییج ترین انتخابات تاریخ بعد از انقلاب اسلامی در این استان باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :