وزیر صنعت روسیه افزود: وزارت تجارت روسیه در حال مذاکره با وزارت دفاع این کشور درباره ضدگلوله سازی این خودروهاست.

به گزارش تبریزمن، براساس این طرح با نام “کورتیج”، تا سال ۲۰۱۸، خودروی اختصاصی رئیس جمهوری روسیه در این کشور ساخته و تحویل داده خواهد شد.

“دنیس مانتوروف” وزیر صنعت و بازرگانی روسیه به خبرنگار خبرگزاری روسی ریانووستی گفت که پوتین رئیس جمهوری روسیه خودروی خود را از بخش نخست تولیدات طرح کورتیج در سال ۲۰۱۸ دریافت خواهد کرد.

ساخت خودروی اختصاصی پوتین در سال 2018

وزیر اضافه کرد: براساس این برنامه، قرار است در سال نخست ۲۰۰ دستگاه خودروی اختصاصی برای استفاده مقامات ارشد و عالی رتبه مسکو تولید شود.

این خودروها در کارخانه ها و کارگاه های مرکز عالی تحقیقات علمی خودرو و موتور روسیه تولید می شوند.

طرح کورتیج با هدف تولید خودروهای اختصاصی برای تردد مقامات ارشد روسیه در خاک این کشور آغاز شد.

دولت روسیه مبلغ ۵۳ میلیون دلار را برای حمایت مالی از این طرح اختصاص داده است.

ساخت خودروی اختصاصی پوتین در سال 2018

وزیر صنعت روسیه افزود: وزارت تجارت روسیه در حال مذاکره با وزارت دفاع این کشور درباره ضدگلوله سازی این خودروهاست.

مهندسان روس در چارچوب این طرح در چهار بخش لوکس، سدان، ضدگلوله و خانوادگی، خودرو طراحی و تولید می کنند.

براساس طرح کورتیج قرار است تا سال ۲۰۲۰ ، تعداد ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو تولید شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :