با تصویب شورای ترافیک تبریز سازمان میادین جهت احداث بازارچه های محلی اقدامات لازم جهت احداث این بازارچه ها را آغاز کرد.

به گزارش تبریزمن،  در جلسه شورای ترافیک شهرستان تبریز که با حضور اعضای محترم شورای ترافیک و مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری برگزار گردید محل های مکان یابی شده جهت احداث بازارچه های محلی مورد موافقت قرار گرفت.

محل های مکان یابی شده در سطح مناطق مختلف تبریز جهت احداث بازارچه های محلی مدرن پس از بحث و بررسی و ارائه توضیحات توسط مدیر عامل سازمان میادین  مورد موافقت قرار گرفت که بزودی عملیات احداث ۳ مورد با  اولویت وارد مرحله فاز  اجرایی خواهد شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :