آیین افتتاحیه سالن همایش «تمام هوشمند دانش» دانشکده فنی و حرفه ای منطقه یک آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، مسعود شفیعی رئیس دانشکده فنی و حرفه ای کشور ظهر پنج شنبه در آیین افتتاحیه سالن همایش «تمام هوشمند دانش» دانشکده فنی و حرفه ای منطقه یک آذربایجان شرقی، با تکیه بر ۱۸۰ هزار دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای کشور، هدف از تاسیس این دانشکده را ارتباط صنعت با دانش و تربیت نیروی انسانی کار آمد دانست.

وی با بیان اینکه دانشکده فنی و حرفه ای کشور ۱۵ مرکز دارد، ادامه داد: با رعایت و پای بندی به اصل تفکیک جنسیتی در دانشکده های ما، ۱۱ مرکز از این مراکز مختص دانشجویان پسر و ۴ مرکز نیز مختص دانشجویان دختر است.

وی مجموع دانشجویان مراکز آذربایجان شرقی را بالغ بر ۱۷ هزار دانشجو اعلام نمود و با بیان اینکه دانشگاه ها اغلب به دو شکل عرضه محور و تقاضا محور دانشجو جذب کرده و خدمات ارایه می کنند و ماموریت اصلی دانشگاه های عرضه محور تنها ادامه تحصیل، ارتقای مدارک علمی و تحقیقات کاربردی است، اظهار داشت: دانشکده های ما تقاضامحور است و برا اساس ماموریت های دانشگاه های تقاضامحور، نکته مهم برای ما تربیت نیروهای تکنسین کارآمد و متخصص، توجه به بازار روز و نیازهای جامعه است.

وی در این راستا با بیان اینکه دانش آموخته های دانشگاه های تقاضامحور نیروهای سربار و ناکارآمد نیستند و بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات خود وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: برکامه ی ماموریت دانشگاه های نسل اول و دوم که به ترتیب فعالیت شان مبتنی بر محورهای آموزش، تربیت نیرو و تحقیق و پژوهش هستند، دانشکده های فنی و حرفه ای تنها دانشگاه دولتی تقاضامحور و نسل سومی است که در راستای رفع نیازهای صنعت گام برداشته است.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای کشور در ادامه سخنان خود، کارآفرینی را مؤلفه ای ارزشمند برای دانشگاه ها دانست و  با بیان اینکه از اهداف اصلی ما برقرای ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ارتقای جایگاه مهارتی و علمی کشور است، ابراز داشت: خوشبختانه این مؤلفه در دانشکده های ما رعایت می شود و بر اساس آمار انجام شده سال ۹۰، بیش از ۷۰ درصد از دانش آموخته های ما جذب بازار شده اند.

وی در همین راستا با تکیه بر معضل مدرک گرایی موجود در دانشگاه ها ادامه داد: دانشکده فنی و حرفه ای کشور، تنها دانشگاهی است که با رعایت تفکیک جنسیتی در راستای برطرف نمودن بیکاری، ایجاد مهارت های عملی و فرصت های شغلی و ازدواج در جامعه گام های خوبی را برداشته و با تربیت نیروهای کارآمد ماهر مشکل بیکاری دانش آموخته های را تاحدی برطرف نموده و مانع از افزایش دیگر معضلات فرهنگی و اخلاقی ناشی از بیکاری شده است.

وی در این راستا با بیان اینکه در برخی از رشته های تحصیلی ما دانشجویان قبل از فارغ التحصیل شدن وارد بازار کار می شوند، ابراز داشت: برخی از نهاد ها و کارخانه ها در صف جذب برخی از دانشجویان این دانشکده هستند و این امر مهم وجه تمایز دانشکده ما با دیگر دانشگاه هاست.

مسعود شفیعی در ادامه ضمن تبیین مشکلات موجود در دانشکده های فنی و حرفه ای کشور تصریح نمود: دانشکده های ما قبلا وابسته به آموزش و پرورش بودند و با تجمیع انجام شده در سال های اخیر، مدتی است که به مجموعه وزارت علوم پیوستیم و نیاز است که کادر آموزشی این دانشگاه ما جزو هیئت علمی محسوب شودتا با تبدیل آموزشکده به دانشکده، دانشکده فنی و حرفه ای شکل و جایگاه واقعی خود را پیداکند.

وی در ادامه همین بحث، با تکیه بر کمبود بودجه سرانه این دانشکده، آن را از دیگر مشکلات این دانشکده دانست و گفت:متاسفانه  بودجه این دانشکده به لحاظ وابستگی به آموزش و پرورش کم بوده و در حقیقت کم تر از سایر دانشگاه هاست و ضروری است که این روند و وضعیت از سوی وزارت علوم اصلاح شود.

وی در پایان با تکیه بر موفقیت هسته ای ایران و به فرجام رسیدن برجام و برچیده شدن تحریم های اخیر، با بیان اینکه قبل با ورود محصولات و تکنولوژی های غربی بخش آموزش آن حذف می شد و همین امر موجب وابستگی ما به تکنسین های غربی بود، تصریح نمود: با برداشته شدن تحریم ها در صورت ورود تکنولوژی های جدید باید آموزش هم همراه آن باشد.

وی در این خصوص، کاهش تعداد نیروهای تکنسین را خطری جدی برای هر کشور دانست و گفت: کشور ما نیازمند تکنسین های ماهر و باتجربه است و دانشکده های فنی و حرفه ای بهترین مکان برای تربیت نیروهای انسانی و تکنسین های ماهر و کارآمد است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :