با اجرای نظام پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و برای اطلاع رسانی دقیق و به موقع به بازنشستگان و مستمری بگیران، سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲ برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز به کار کرد.

به گزارش تبریزمن، بازنشستگان و مستمری بگیران می توانند با ارسال تاریخ روز دریافت مستمری خود به این سامانه تاریخ دقیق واریز مستمری در ماه های آبان تا اسفند سال جاری را دریافت کنند.

در صورتی که مستمری بگیری تاکنون هفتم هر ماه حقوق خود را دریافت می کرده است می تواند با ارسال عدد ۷ به سامانه ۱۰۰۰۱۴۲ از تاریخ دریافت حقوق خود طی ماه های آبان تا اسفند مطلع شود.

این برنامه تنها برای مستمری بگیرانی که از بانک رفاه کارگران و در فاصله زمانی ۵ تا ۱۹ هر ماه حقوق خود را دریافت می کرده اند، اجرایی می شود.

بازنشستگان و مستمری بگیران برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این طرح می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانیwww.tamin.ir مراجعه کنند.

بیش از نیمی از جمعیت ایران معادل ۴۰ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۹۴ نفر از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند که ۱۳ میلیون و ۳۴۴ هزار تن بیمه شده اصلی، ۲۱ میلیون و ۷۶۶ هزار نفر بیمه شده تبعه و بیش از پنج میلیون تن هم مستمری بگیر و بازنشسته هستند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :