شهردار تبریز با تاکید بر تهیه چارت تفصیلی شهرداری تبریز، گفت: با تکمیل جزئیات این موضوع، مقدمات ساماندهی وضعیت خدمتی ۲۵۰۰ نفر از نیروهای شهرداری تبریز فراهم خواهد شد.

به گزارش تبریزمن،به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی در جمع کارشناسان معاونت‌های برنامه‌ریزی و اداری و مالی اظهار داشت: چارت سازمانی شهرداری تبریز پس از یک سلسله مکاتبات و هماهنگی‌ها با وزارت کشور، تصویب و اخیراً ابلاغ شده است؛ با این حال، تاثیرگذاری این چارت، نیازمند تهیه چارت تفصیلی است.

وی با تاکید بر اینکه جزئیات تصویب و اجرای چارت جدید سازمانی باید ظرف دو ماه آینده تکمیل شود، گفت: هم‌اکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای شهرداری تبریز فاقد پست سازمانی هستند و طی قراردادهای مختلفی فعالیت دارند که متاسفانه این عامل در طی سالیان متمادی، باعث کم‌انگیزگی بخشی از کارکنان شهرداری شده و روحیه خدمتی این بخش را کمرنگ کرده است.

شهردار تبریز همچنین خاطرنشان کرد: امروز شهرداری‌ها از کارکردهای محدود و سنتی عبور کرده و با پی‌ریزی حرکت‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی، وارد دوره جدیدی از فعالیت‌های خود شده‌اند.

نجفی با تاکید بر اینکه مجموعه این عوامل، ایجاب می‌کند که ساختار شهرداری به سمت چابک‌سازی حرکت کند، متذکر شد: با تکمیل چارت سازمانی، این وضعیت سامان‌دهی شده و شاهد افزایش انگیزه خدمتی و روحیه کاری کارکنان و همچنین ارتقای کیفیت و بهره‌وری در خروجی اقدامات خواهیم بود.

شهردار تبریز ادامه داد: با بررسی جزئیات چارت و نهایی شدن آن، شاهد تعریف پست سازمانی برای حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای شهرداری خواهیم بود، که این امر، در متناسب‌سازی ساختار سازمانی با نیازهای روز مدیریتی و تقویت سیستم، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود.

 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :