در پاسخ به حمله هکرهای سعودی به سایت مرکز آمار ایران , اینبار سایت اداره کل آمار عربستان مورد حمله هکری قرار گرفت.

به گزارش تبریزمن، امروز اخبار متعددی از هک شدن سایت مرکز آمار ایران در سایت های خبری منتشر شد و برخی هکر این سایت را گروه های مرتبط با عربستان سعودی و طرفداران داعش دانستند.

اما متخصصین امنیت ایرانی نیز دست روی دست نگذاشته و حملات متعددی از نوع Ddos به سایت اداره کل آمار عربستان به آدرس stats.gov.sa داشتند بطوری که هم اکنون از دسترس خارج شده و از ادامه ارائه سرویس بازمانده است.

stats-gov-sa


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :