معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: زندانیان با بدهکاری مالی کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال در صورت داشتن شرایط شیوه نامه جدید از زندان آزاد خواهند شد.

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای کردستان، مجید احسانی در سفر خود به استان کردستان و در دیدار با دادستان محاکم عمومی و انقلاب شهرستان سنندج افزود: ستاد دیه کشور برای آزادی آن دسته از زندانیانی جرائم غیرعمدی که دارای بدهکاری مالی حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال باشند شیوه نامه جدیدی را طراحی کرده است.

وی اضافه کرد: در شیوه نامه جدید ستاد دیه و با تدابیر صورت گرفته، آن دسته از زندانیان جرائم غیرعمد که بدهکاری آنها کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بوده و همچنین شرایط شیوه نامه جدید ستاد دیه در آنان محرض شده باشد، از زندان آزاد خواهند شد.

وی در این سفر از مدیرکل زندانهای کردستان خواست تا لیست زندانیان با بدهکاری کمتر ۱۰۰ میلیون ریال را به ستاد دیه کشور معرفی تا در اسرع وقت از طریق خیرین این ستاد در تهران از زندان آزاد شوند.

معاون اجرایی ستاد دیه کشور کمک های مردم و خیرین کردستانی را درخور توجه دانست و گفت: درست است که در کردستان شاهد وجود کارخانه ها و مراکز درآمدزای بزرگ نیستیم اما شواهد حاکی از آن است این مشکلات مانع از حضور مردم در کارهای خداپسندانه از جمله کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نشده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :