تبریزمن، سرویس عکس: دکتر پزشکیان به همراه کاندیداهای اصلاح طلب در تالار شهید شفائی دانشگاه تبریز به سخنرانی پرداختند و اهداف و مواضع خود را تبیین کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :