به گزارش تبریزمن، در تمرین  روز گذشته تراکتورسازی تونی الیویرا سرمربی تیم به حضور عکاسان در کمپ تمرینی و در نتیجه انتشار تصاویر اعمال تاکتیکی تیم در فضای مجازی به شدت معترض بود.

این اعتراضات در تمرین امروز نیز ادامه پیدا کرد و سرمربی پرتغالی تیم اعتراض خود را به حضور عکاسان اعلام کرد و خواهان عدم عکسبرداری از تمرینات تیم شد.

مختاری مترجم تونی الیویرا در گفتگو با خبرنگار تبریزمن در این خصوص گفت که تونی فقط به عکسبرداری از ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین معتقد است و به عکاسی از اوقات مهم تمرین معترض می باشد. با این حال هیچ مشکلی با هواداران وجود نداشته و آنان می توانند شاهد تمرینات تیم باشند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :