ایران با درآمد سرانه ملی ۱۵ هزار و ۴۴۰ دلاری در سال ۲۰۱۴ رتبه ۷۴ بین ۱۸۷ کشور جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش تبریزمن، برنامه توسعه سازمان ملل در بخشی از گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ به بررسی میزان درآمد سرانه ملی در ۱۸۷ کشور جهان از جمله ایران پرداخته است.

این گزارش درآمد سرانه ملی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ را ۱۵ هزار ۴۴۰ دلار اعلام کرده است.درآمد سرانه ملی ایران در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۳ هزار و ۴۵۱ دلار عنوان شده بود.

ایران از نظر میزان درآمد سرانه ملی بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ رتبه ۷۴ جهان را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب رتبه ایران ۵ پله صعود کرده است یا به عبارتی درآمد سرانه ملی ۱۱۳ کشور در این سال از ایران کمتر بوده است.

جمهوری آفریقای مرکزی کمترین و قطر بیشترین درآمد سرانه ملی را در سال ۲۰۱۴ داشته اند. درآمد سرانه ملی جمهوری آفریقای مرکزی در این سال ۵۸۱ دلار و قطر ۱۲۳ هزار ۱۲۴ دلار برآورد شده است.

از جمله کشورهایی که درآمد سرانه ملی کمتری نسبت به ایران در سال ۲۰۱۴ داشته اند عبارتند از: هند با ۵۴۹۷ دلار،‌ پاکستان با ۴۸۶۶ دلار، برزیل با ۱۵۱۷۵ هزار دلار، چین ۱۲۵۴۷ هزار دلار و اوکراین با ۸۱۷۸ هزار دلار.

برخی کشورهایی که درآمد سرانه ملی بیشتری نسبت به ایران دارند نیز عبارتند از: آمریکا با ۵۲۹۴۷ دلار، کانادا با ۴۲۱۵۵ دلار،‌ انگلیس با ۳۹۲۶۷ دلار،‌ ژاپن با ۳۶۹۲۷ دلار،‌ عربستان با ۵۲۸۲۱ دلار، امارات با ۶۰۸۶۸ دلار و‌ ترکیه با ۱۸۶۷۷ دلار.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :