برخی از سایت های خبری امروز از جدایی امید عالیشاه در نیم فصل خبر دادند و نوشتند از آنجایی که این بازیکن درسش تمام شده، مشمول خدمت سربازی است و باید به یکی از دو تیم ملوان و تراکتورسازی بپیوندد.

به گزارش تبریزمن، برخی پا را فراتر گذاشته و نوشتند مدیران پرسپولیس ترجیح می دهند او را به ملوان بدهند تا تراکتورسازی که تیم قدرتمندتری است و رقیب آنها محسوب می شود، با جذب این بازیکن قدرتمندتر نشود.

محمود خوردبین با تکذیب این خبر گفت: این حرف ها شایعه است و به هیچ عنوان صحت ندارد.

سرپرست پرسپولیس ادامه داد: درس امید عالیشاه هنوز تمام نشده و او دانشجوی دانشگاه پرسپولیس است. تا جایی که من می دانم درس او آنقدری طول می کشد که تا پایان فصل در پرسپولیس بماند و شاید آخر فصل سرباز شود و آن وقت به یکی از دو تیم نظامی بپیوندد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :