رئیس کمیسیون خدمات شهری گفت: متاسفانه امروز شاهد جعل هویت شخصیتهای تاریخی و ملی و مذهبی شهرمان توسط دیگر شهرها هستیم و این بسیار نگران کننده است.

به گزارش تبریزمن، سعید محدث در این خصوص افزود : تاریخ سازی  و نشر اکاذیب، سالهاست که رواج یافته و به مرور تبدیل به یک سنت در پیرامون ما شده است .

عضو کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر در ادامه اظهارداشت: اهمیت و حفظ  تاریخ گذشتگان می تواند در معرفی این شهر نقش بسزایی ایفا کند و ما از طریق معرفی گذشته ی تاریخی تبریز و بازسازی و نگهداری صحیح اماکن تاریخی که اکنون مورد بی مهری واقع شده، پای گردشگران داخلی و خارجی را به شهرمان باز کنیم .

وی ضمن انتقاد از نحوه نگهداری اماکن معروف نیز پیشنهاد داد : اماکنی همچون دوکمال و ربع رشیدی و یا امثال اینها به حال خود رها شده در حالی که راحت می توانیم با کمی سرمایه گذاری و رسیدن به محوطه این دو مکان با ارزش انها را به دو قطب گردشگری تبدیل کنیم.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :