به گزارش تبریزمن،با حکم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ، محمد خداکرمی به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.

خداکرمی معاون فعلی هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :