معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: تولید سرانه (بدون نفت و به قیمت جاری) در این استان در سال ۹۱، حدود ۶۶ میلیون و ۶۲۸ هزار ریال و ۷۸ درصد تولید سرانه کشور بوده است و می‌‌توان ادعا کرد سطح رفاه این استان کمتر از کشور است.

به گزارش تبریزمن، بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۳ نرخ مشارکت و بیکاری در استان به ترتیب ۴۱٫۴۰ و ۷٫۸ درصد بوده و نرخ بیکاری در این سال نسبت به سال ۹۲ حدود ۱٫۸ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه نرخ مشارکت و بیکاری در کشور در سال ۹۲ به ترتیب ۳۷٫۲ و ۱۰٫۶ درصد بوده است؛ ادامه داد: در سال ۹۳ سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات از اشتغال به ترتیب ۲۲، ۳۸٫۸ و ۳۹٫۲ درصد بوده که نشان دهنده افزایش سهم خدمات و کشاورزی و کاهش بخش صنعت در اشتغال در مقایسه با سال قبل است.

خبرگزاری فارس: سطح رفاه آذربایجان‌شرقی کمتر از سطح کشور است

فتح‌زاده ابراز داشت: در سال ۹۱، تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت استان به ترتیب با ۲۸ و ۲۶٫۴ درصد رشد به ۲۶۷ هزار و ۸۴ و ۲۱۱ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال رسیده که سهم استان از تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت کشور به ترتیب ۳٫۶۶ و ۳٫۸۷ درصد بوده و در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: تولید سرانه (بدون نفت و به قیمت جاری) در این استان در سال ۹۱، حدود ۶۶ میلیون و ۶۲۸ هزار ریال و ۷۸ درصد تولید سرانه کشور بوده است و می‌‌توان ادعا کرد سطح رفاه این استان کمتر از کشور است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۹۱، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان ۶۷ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال بوده که ۲۷٫۲ درصد از ارزش افزوده استان و ۴٫۶ درصد از ارزش افزوده صنعت و معدن کشور را شامل می‌شود که این سهم‌ها در سال ۹۰، به ترتیب ۲۹٫۶ و ۴٫۹ درصد بوده و نشان دهنده افزایش سهم این بخش از ارزش افزوده استان و کاهش بخش مذکور از ارزش افزوده کشور است.

وی افزود: در سال ۹۱، ارزش افزوده بخش کشاورزی استان ۳۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال بوده که ۱۵ درصد از ارزش افزوده استان و ۴٫۷ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را شامل می‌شود و این سهم در سال ۹۰ به ترتیب ۱۱٫۹ و ۴٫۵۳ درصد بوده است.

به نقل از خبرگزاری فارس، فتح‌زاده تصریح کرد: ارزش افزوده بخش خدمات استان در سال ۹۱، حدود ۱۲۸ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال بوده که ۵۱٫۹ درصد از ارزش افزوده استان و ۳٫۴ درصد از ارزش افزوده بخش خدمات کشور را شامل می‌شود و این سهم در سال ۹۰ به ترتیب ۵۱٫۷ و ۳٫۲۶ درصد بوده است که نشان دهنده کاهش سهم استان در این بخش از ارزش افزوده استان و کشور است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :