به گزارش تبریزمن، روز یکشنبه جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان هریس و دیدار استاندار آذربایجان شرقی از پدر و مادر شهیدان سلیمی و از بیمارستان در حال ساخت شهرستان هریس بازدید کرد.

nejati (1) [1600x1200] nejati (2) [1600x1200] nejati (3) [1600x1200] nejati (4) [1600x1200] nejati (6) [1600x1200] nejati (7) [1600x1200] nejati (8) [1600x1200] nejati (9) [1600x1200] nejati (10) [1600x1200] nejati (11) [1600x1200] nejati (13) [1600x1200] nejati (14) [1600x1200] nejati (15) [1600x1200] nejati (16) [1600x1200] nejati (18) [1600x1200] nejati (20) [1600x1200] nejati (21) [1600x1200] nejati (23) [1600x1200] nejati (24) [1600x1200] nejati (25) [1600x1200] nejati (26) [1600x1200] nejati (27) [1600x1200] nejati (28) [1600x1200]


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :