تبریزمن، سگولن رویال وزیر محیط زیست فرانسه در راس هیئتی تخصصی تجاری دوشنبه وارد ارومیه شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :