بر اساس اعلام ستاد فرماندهی عملیات در ساعت ۱۲:۰۴دقیقه امروز دوشنبه مورخه ۹۵/۲/۲۷یک مورد حادثه سقوط در چاه آسانسور به آدرس آخر عباسی کوی زمردبه سامانه۱۲۵اعلام گردید.

به گزارش تبریزمن،  گروه نجات ایستگاه شماره ۷باغمیشه بمحل اعزام و مشاهده گردید که مردی ۷۰ ساله به داخل چاه آسانسور سقوط نموده که با رعایت کامل اصول ایمنی فرد موردنظر از چاه آسانسور خارج وتحویل عوامل اورژانس حاضر در محل گردید.

FotorCreated


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :